forex trading logo

Szukaj

Godło

 

Dziennik Elektroniczny

LOGOWANIE

Rekrutacja - informacje

Galeria zdjęć (2)

 

Galeria zdjęć

BIP

 

bip

Obecnie na Stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

stat4u

Bezpieczne wakacje

Programujemy!

System nagradzania uczniów
Wpisany przez Sekretarz   
czwartek, 20 listopada 2014 19:17

System nagradzania uczniów
w Szkole Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie

 

Instrukcja dla nauczycieli i wychowawców

  1. Narzędzie służy do monitorowania aktywności podejmowanych przez uczniów w Szkole Podstawowej w Szymankowie. W tabeli zaznaczane będą wszelkie przejawy uczniowskiej aktywności. Celem głównym jest wzrost motywacji uczniów do pracy oraz poprawa osiąganych przez uczniów wyników. Na najbliższej godzinie wychowawczej uczniowie kl.I - VI zostaną poinformowani o wprowadzonym regulaminie, a rodzice  podczas najbliższego zebrania tj. dniu 25.11 .2014r.
  2. Prawo do oceny ma każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły, pracownicy szkoły zgłaszają informację o aktywności do wychowawcy danego ucznia.
  3. Uczniowie oceniani są za aktywności opisane w tabeli – nauczyciel wpisuje symbol „+” w odpowiednim miejscu w tabeli.
  4. Wychowawcy, nauczyciele i pracownicy szkoły oceniają uczniów na bieżąco. Uczeń w ciągu dnia może być kilkukrotnie nagrodzony.
  5. Do dnia 10 każdego miesiąca wychowawca zlicza zebrane przez uczniów punkty i ustala najbardziej aktywną osobę w klasie. Jej nazwisko wpisuje do tabeli wyników w pokoju nauczycielskim. Pierwsze wręczenie nagród nastąpi w dniu 19.12.2014r.
  6. Wychowawca informuje o wynikach aktywności uczniów  oraz ich rodziców, ponadto przekazuje zestawienie wyników poszczególnych uczniów do sekretariatu .
  7. Dodatkowo wychowawca może wyróżnić (na forum klasy) uczniów, którzy wykazali w danym miesiącu największy postęp w porównaniu z miesiącem poprzednim.
  8. Lista najbardziej  aktywnych osób w szkole zostanie zaprezentowana na gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły. Ponadto wychowawca klasy na zebraniach z rodzicami będzie informował rodziców o wynikach pomiaru aktywności uczniów.
  9. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymują nagrodę i dyplom.
  10. W czerwcu zostaje podsumowana aktywność uczniów i zostaną nagrodzone osoby, które zdobyły największą ilość punktów w skali roku.

 

 


Aktywności za które nagradzamy:

Przynoszenie materiałów dodatkowych (poza materiałami obowiązkowymi)

Pomoc koleżeńska (np. przekazanie zeszytów  koledze nieobecnemu, pomoc przy rozwiązywaniu zdania itp.)

Wykonywanie dodatkowego zadania (np. projekt, plakat)

Przedstawienie i wykonanie pomysłu zadania dodatkowego

Udział w przedstawieniu

Udział w konkursie szkolnym

Udział w konkursie pozaszkolnych

Udział w zawodach sportowych

Reprezentowanie szkoły – apel, akademia

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (przedstawienia, apele, akademie, występy)

Przygotowanie gazetki klasowej, szkolnej,

Przygotowanie dekoracji

Realizacja akcji charytatywnej

Inicjatywa akcji charytatywnej

Sumienne (wyróżniające )wypełnianie obowiązków szkolnych/poprawa w wypełnianiu obowiązków szkolnych

Poprawa ocen,wyników

Brak spóźnień na lekcję

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych

Udział w programach szkolnych

Dbanie o porządek w sali

Prawidłowe zachowanie na przerwach

Kulturalne zachowanie (brak wulgaryzmów, „dzień dobry”)

Brak uwag negatywnych w zeszycie uwag

Inicjowanie pomysłów na pracę klasy

Korzystanie z wolontariatu przy odrabianiu lekcji na sali

Inne…

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.